Поръчката е празна

Гаранция

Ние от Kamera.bg Ви благодарим, че закупихте от нашите продукти!

Надяваме се да сте доволни от избора си, защото той е разработен така, че да посрещне всички Ваши изисквания и да Ви осигури безпроблемна употреба. Всички продукти на Камера.Bg имат Една (1) ГОДИНА стандартна гаранция за юридически лица и Две (2) ГОДИНИ за физически лица, която започва да тече от датата на покупката.

Гаранционни условия

I. Обхват на гаранцията

a) Гаранцията е валидна само при представяне на оригинална фактура или касова бележка за покупката, които да са четливи и да съдържат цялата нужна информация - дата, продукт и име на търговеца, осъществил продажбата.

б) Гаранцията важи за територията на България.

в) Гаранцията не важи, ако серийния номер на продукта е изтрит, нечетлив или променен по някакъв начин.

г) Гаранцията не покрива повреди, причинени от каквито и да било промени по механиката и/или електрониката на продукта без изрично писмено одобрение от Kamera.bg.

I. Гаранцията изключва:

а) Консумативите;

б) Софтуерни функции, които не са разработени от Kamera.bg ;

в) Периодична поддръжка, поправка или подмяна на части, поради нормално износване;

г) Повреди по продукта, причинени от употребата на консумативи, чието качество е извън контрола на Kamera.bg;

д) Повреди, причинени от неправилна употреба. Продуктът трябва да се използва според указанията в Ръководството на потребителя;

e) Повреди, вследствие неспазване на инструкциите на Kamera.bg за правилна поддръжка на устройството;

ж) Повреди, поради инсталация или употреба на продукта по начин, който не съответства на техническите стандарти за безопастност в страната, където се използва;

з) Повреди, причинени от ремонт, извършен от неоторизиран сервиз или от самия клиент;

и) Повреди при транспортиране, причинени от неправилно опаковане (препоръчваме Ви да запазите оригиналната опаковка, в случай че се наложи транспортиране на устройството);