Поръчката е празна
дистанционен панел

Дистанционен Панел Panel-Unifos

678,00 лв.
0 5 0 0 Product


Дистанционнен панел за индикация и управление на отдалечени пожароизвестителни централи IFS 7002 CAN интерфейс.

Високонадеждно, много­функционално и универсално изделие, което осигурява на потребителя широки възможности в проектирането, инсталацията и експлоатацията на адресируемите пожароизвестителни системи.

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители и адресни устройства. Централата управлява адресируеми изпълнителни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите изпълнителни устройства могат да бъдат захранени от пожароизвестителния контур и от външен токоизточник или изхода за потребителско напрежение на централата.

 

Характеристики

 

Физическа конфигурация:

- 1 пожароизвестителен контур

- 2 контролируеми изхода

- 1 релеен изход за пожар

- 1 програмируем релеен изход за пожар

- 1 релеен изход за повреди

 

Пожароизвестителни зони:

- Максимален брой

- Максимален брой адресни устройства в зона

 

 

 

 

64

60

Пожароизвестителен контур:

- Максимален брой пожароизвестители в контур

- Вид на свързващата линия

- Максимално съпротивление на шлейфа

- Изходно съпротивление на контура

- Максимална консумация от контура

 

 

 

 

125

двупроводна, екранирана

100W

20W

200mA

Контролируеми изходи:

- Тип

- Електрически характеристики

 

2 бр.

потенциални

(24±5)V DC/0,5A

Релеен изход за пожар

- Тип

- Електрически характеристики

 

 

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

Програмируем релеен изход за пожар

- Тип

- Електрически характеристики

 

 

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

Релеен изход заповреда

- Тип

- Електрически характеристики

 

 

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

 

 

Функционални характеристики

-    Контрол на контурите и контролируемите изходи за повреда (късо и прекъсване) и автоматично възстановяване

-    Контрол на контурите за свалено устройство и автоматично възстановяване

-    Възможност за поставяне на зоните в режим „Съвпадение”

-    Две фази на състояние Пожар с програмируемо време на първата, индивидуално за всяка зона

-    Възможност за удължаване на времето на фаза “Пожар Първа степен” с програмируемо време за разузнаване, индивидуално за всяка зона

-    Вградена звукова сигнализация при пожар - еднотонална, прекъсната – с възможност за изключване

-    Вградена звукова сигнализация при повреда - еднотонална, прекъсната– с възможност за изключване

-    Вграден часовник за астрономическо време

-    Набор от тестови режими и възможност за настройка:

¨    Сверяване на часовника за астрономическо време;

¨    Проверка на светлинните и звуковите индикации;

¨    Тест на пожароизвестителните зони;

¨    Настройка на изходите и присъединените към тях устройства;

¨    Програмиране на параметри и режими;

¨    Дистанционно програмиране на параметрите от операторска станция.

-    Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието - до 1023 събития

-    Интерфейс за комуникация с външни устройства – RS-232 (директно или чрез модем)

 

Индикации на регистрираните събития:

- Светлинна

- Текстова

- Звукова

 

 

 

 

светодиодна

течнокристален дисплей, 320х240 точки, осветен

вграден звуков сигнализатор

Токозахранване:

- Мрежово

      Напрежение

      Честота

- Акумулаторно:

      Тип на акумулаторите

      Брой акумулатори

      Свързване

      Номинално напрежение

      Номинален капацитет C20

      Зарядно напрежение

Консумация от акумулаторнорто захранване:

      При 24V

      При 26V

Захранване на външни устройства:

      Напрежение

      Максимален ток (включително тока на

                                    контр.изходи)

220/230V

50Hz

 

оловни, гелообразен електролит

2 бр

последователно

2x12V DC

5 Ah

28V

 

< 160 mA

< 150 mA

 

(24±5)V

1A

Размери

286x148x125 mm

Списък с коментари:
Няма коментари все още