Поръчката е празна
интерактивна адресируема система с четири сигнални контура

Интерактивна Адресируема Система FS 7002-4 FS 7002-4

2 394,00 лв.
0 5 0 0 Product


Централната адресируема интерактивна система има течнокристален графичен управляващ дисплей, 4 сигнални контура с по 125 адреса с възможност за разклонения, 1 силов контур, 250 логически зони, 3 релейни изхода, 2 контролируеми изхода тип ОС, енергонезависим архив до 1023 събития, организиране на мрежа от 2 до 128 централи, 2 CAN и 1 RS 232 интерфейси, автоматична и ръчна адресация, многоезични диалогови менюта, място за акумулатори 2х12VDC/18Ah, с вграден захранващ модул.

 

Характеристики

 

Физическа конфигурация

4 пожароизвестителни контура

1 силов контур

2 контролируеми изхода

1 релеен изход за пожар

1 програмируем релеен изход за пожар 1ва фаза и/или 2рафаза

1 релеен изход за повреди

Пожароизвестителни зони

   - Максимален брой

   - Максимална брой пожароизвестители в зона

Пожароизвестителни контури

   - Максимален брой пожароизвестители в контур

   - Вид на свързващата линия

   - Максимална консумация от контура

  Силов контур

   - Вид на свързващата линия

   - Максимална консумация от контура

  Контролируеми изходи

   - Тип

   - Електрически характеристики

Релеен изход за пожар

   - Тип

   - Електрически характеристики

Релеен програмируем изход за пожар

   - Тип

   - Електрически характеристики

Релеен изход за повреда

   - Тип

   - Електрически характеристики

  Индикации на регистрираните събития

   - Звукова

   - Светлинна

   - Текстова

 

Токозахранване

   - Мрежово

   - Акумулаторно

          Тип на акумулаторите

          Брой акумулатори

          Свързване

          Номинално напрежение на акумулаторната батерия

          Номинален капацитет С20

          Зарядно напрежение

Захранване на външни устройства

   - Напрежение

   - Максимален ток (включително тока на контролируемите изходи и силовия контур)

Габаритни размери

Маса (без акумулатори)

 

 

 

 

 

 

 

 

500

60

 

125

двупроводна екранирана

200 mA

 

двупроводна

2 бр

потенциални

(24±5)V/1A

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125V AC; 3A/30V DC

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125V AC; 3A/30V DC

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125V AC; 3A/30V DC

 

вграден звуков сигнализатор

светодиодна

течнокристален графичен дисплей, 320х240 точки, осветен

 

220/230V; 50Hz

 

оловни, гелообразен електролит

2 бр

последователно

2 х 12V

18 Ah

28,2V

 

(24±5)V

 

493x464x110mm

10kg

Списък с коментари:
Няма коментари все още