Поръчката е празна
интерактивна адресируема система

Интерактивна Адресируема Система FS 7002-1 FS 7002-1

1 086,00 лв.
0 5 0 0 Product


Централната адресируема интерактивна система разполага с LCD дисплей, 1 сигналeн контур до 125 адреса с възможност за повече разклонения, 1 силов контур, 250 логически зони, 3 релейни изхода, 2 контролируеми изхода тип ОС, енергонезависим архив до 1023 събития, организиране на мрежа от 2 до 128 централи, 2 CAN и 1 RS 232 интерфейси, автоматична и ръчна адресация, многоезични диалогови менюта, място за акумулатори 2х12V/18Ah, с вграден захранващ модул.

 

Характеристики

 

Физическа конфигурация:

- 1 пожароизвестителен контур

- 2 контролируеми изхода

- 1 релеен изход за пожар

- 1 програмируем релеен изход за пожар

- 1 релеен изход за повреди

 

Пожароизвестителни зони:

- Максимален брой

- Максимален брой адресни устройства в зона

 

64

60

Пожароизвестителен контур:

- Максимален брой пожароизвестители в контур

- Вид на свързващата линия

- Максимално съпротивление на шлейфа

- Изходно съпротивление на контура

- Максимална консумация от контура

 

125

двупроводна, екранирана

100W

20W

200mA

Контролируеми изходи:

- Тип

- Електрически характеристики

2 бр.

потенциални

(24±5)V DC/0,5A

Релеен изход за пожар

- Тип

- Електрически характеристики

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

Програмируем релеен изход за пожар

- Тип

- Електрически характеристики

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

Релеен изход заповреда

- Тип

- Електрически характеристики

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

 

 

Функционални характеристики

-    Контрол на контурите и контролируемите изходи за повреда (късо и прекъсване) и автоматично възстановяване

-    Контрол на контурите за свалено устройство и автоматично възстановяване

-    Възможност за поставяне на зоните в режим „Съвпадение”

-    Две фази на състояние Пожар с програмируемо време на първата, индивидуално за всяка зона

-    Възможност за удължаване на времето на фаза “Пожар Първа степен” с програмируемо време за разузнаване, индивидуално за всяка зона

-    Вградена звукова сигнализация при пожар - еднотонална, прекъсната – с възможност за изключване

-    Вградена звукова сигнализация при повреда - еднотонална, прекъсната– с възможност за изключване

-    Вграден часовник за астрономическо време

-    Набор от тестови режими и възможност за настройка:

¨    Сверяване на часовника за астрономическо време;

¨    Проверка на светлинните и звуковите индикации;

¨    Тест на пожароизвестителните зони;

¨    Настройка на изходите и присъединените към тях устройства;

¨    Програмиране на параметри и режими;

¨    Дистанционно програмиране на параметрите от операторска станция.

-    Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието - до 1023 събития

-    Интерфейси за комуникация с външни устройства – CAN 2.0B и RS-232 (директно или чрез модем)

 

Индикации на регистрираните събития:

- Светлинна

- Текстова

- Звукова

 

светодиодна

течнокристален дисплей, 320х240 точки, осветен

вграден звуков сигнализатор

Токозахранване:

- Мрежово

      Напрежение

      Честота

- Акумулаторно:

      Тип на акумулаторите

      Брой акумулатори

      Свързване

      Номинално напрежение

      Номинален капацитет C20

      Зарядно напрежение

Консумация от акумулаторнорто захранване:

      При 24V

      При 26V

Захранване на външни устройства:

      Напрежение

      Максимален ток (включително тока на

                                    контр.изходи)

 

 

220/230V

50Hz

 

оловни, гелообразен електролит

2 бр

последователно

2x12V DC

5 Ah

28V

 

< 160 mA

< 150 mA

 

(24±5)V

1A

Размери

286x148x125 mm

Маса (без акумулатори) – не повече от

2,2 kg

Списък с коментари:
Няма коментари все още